Regulamin sklepu

Korzystanie ze sklepu internetowego

 

I - Informacje ogólne

 

Właścicielem sklepu internetowego jest firma:
„AGA” Firma Handlowo- Usługowa
Ul. Orzechowa 46A
50-540 Wrocław
NIP: 899-100-45-39.

biuro@aga.wroclaw.pl

Tel./fax. 71/373-19-07 

 1. Regulamin dotyczący ogólnych warunków sprzedaży wyszczególnionych poniżej stanowi umowę między klientem naszego sklepu (zwanym dalej Klientem), a naszą firmą.
 2. Ceny towarów wyrażone są w złotych polskich i są to ceny brutto. Oferowane przez nas produkty pochodzą od renomowanych dostawców. Mimo dołożenia wszelkich starań nie gwarantujemy, że publikowane dane w opisach towarów nie zawierają uchybień lub błędów, które nie mogą jednak być podstawą do roszczeń. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy przed podjęciem decyzji o kontakt mail:  sklep@aga.wroclaw.pl ; tel./fax. 71/373-19-07. 

II - Rejestracja

 1. Nabywcą może być osoba fizyczna lub firma.
 2. Zarządzający sklepem zobowiązuje się do zachowania tajemnicy w zakresie danych wprowadzonych przez klienta.
 3. Dane osobowe, które podawane są przy dokonywanych zakupach przez klientów przechowywane są zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dn. 29.08.97 r. (Dz. U. nr 133 poz. 833). Oznacza to, iż nie mają do nich dostępu osoby nie będące związane z firmą „AGA” FHU oraz dane te nie są przekazywane osobom trzecim, firmom lub organizacjom. 

III - Zamówienia   

 1. Z chwilą złożenia zamówienia dochodzi do zawarcia pomiędzy firmą „AGA” F.H.U. i Klientem umowy sprzedaży towarów wymienionych w zamówieniu.
 2. Kupujący zobowiązany jest do podania numeru telefonu stacjonarnego lub komórkowego oraz adresu email, pod którymi będzie możliwe potwierdzenie zamówienia.
 3. Firma „AGA” zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówień wzbudzających wątpliwości, niemożliwych do potwierdzenia lub złożonych za pomocą nieprawidłowo wypełnionego formularza.
 4. Klient może wprowadzić zmiany w zamówieniu lub je wycofać. Wysłane zamówienia nie podlegają tej procedurze.
 5. Wystawiamy dowody zakupu pod postacią paragonów, na życzenie wystawiamy faktury VAT zgodnie z danymi umieszczonymi przez Klienta w zamówieniu.

 IV-  Płatność  

 1. Rozliczenie transakcji może nastąpić w następujący sposób: przelewem na konto firmy „AGA” F.H.U. na podstawie uzyskanego numeru zamówienia lub gotówką przy odbiorze przesyłki.
 2. W sumę płatności wchodzi cena towaru brutto oraz koszt wysyłki + VAT. Do sumy płatności nie wlicza się kosztu wysyłki  jeśli klient wybierze opcję „Odbiór osobisty w sklepie”.

 V-  Wysyłka  

 1. Zamówione towary są dostarczane do Klienta za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej. Zakupione towary dostarczane są pod adres wskazany w formularzu zamówień.
 2. Koszty przesyłki naliczamy według cennika Poczty Polskiej S.A. + VAT. Cena za przesyłkę rośnie wraz z wagą paczki.
 3. Na czas oczekiwania na przesyłkę, od momentu zamówienia, składa się m.in.: czas realizacji zamówienia przez naszą firmę i czas dostarczenia przesyłki. łączny czas realizacji zamówienia wynosi do 5 dni roboczych.
 4. Terminy dostawy są podane orientacyjnie i mogą ewentualnie ulec zmianie.
 5. W wypadku zagubienia przesyłki lub innego przypadku losowego prowadzone będzie dochodzenie u firmy przewozowej.
 6. Odbierając towar Klient jest zobowiązany do sprawdzenia, czy przesyłka nie posiada uszkodzeń powstałych podczas transportu. Warunkiem rozpatrzenia ewentualnej reklamacji jest spisanie w obecności pracownika firmy spedycyjnej protokołu szkody.
 7. Chwilą wydania towaru jest moment odebrania rzeczy z siedziby naszej firmy. W przypadku jego wysyłki to moment odebrania go od przewoźnika . Wysyłając towar zapewniamy sposób opakowania i przewozu odpowiadający właściwościom rzeczy, a w szczególności jej nienaruszalność (zgodnie z art. 545 § 1 kodeksu cywilnego).

 VI - Reklamacje  

1. Jeżeli zdarzy się, że zaraz po otrzymaniu przesyłki wykryjesz jakieś wady techniczne (np. niewydrukowana strona w książce) lub uszkodzenia mechaniczne powstałe podczas dostawy skontaktuj się z nami w celu rozwiązania problemu i uwzględnienia ewentualnej reklamacji.

Jednocześnie informujemy, że reklamacji nie podlegają produkty, które noszą znaki użytkowania.

VII – Odstąpienie od umowy - zwroty towaru

 1. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U.2014 npoz.827), klient ma prawo odstąpić od umowy w ciągu 14 dni od dnia wydania towaru bez podania przyczyny zwrotu (Atr.27). Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
 2. W razie odstąpienia od umowy jest ona uważana za niezawartą i strony obowiązane są zwrócić to, co sobie świadczyły w stanie niezmienionym. Kiedy towar nosi ślady używania, niemożliwe jest odstąpienie od umowy (Art.34 ust.4). Prawu zwrotu nie podlega również artykuł spożywczy ulegający zepsuciu, bądź mający krótki termin przydatności do spożycia (Art.,38; p. 4) oraz artykuł chemiczny ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeśli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu (Art.38; p.5).
 3. Sprzedawca nie zwraca kosztów transportu zwracanego towaru jeśli klient wybrał inny sposób niż zwrot według Cennika Poczty Polskiej (Art. 33).
 4. Do dokonania zwrotu niezbędny jest oryginał dokumentu zakupu w przypadku paragonu lub kserokopia faktury wraz z poprawnie wypełnionym formularzem odstąpienia od umowy. Wzór formularza dostępny jest poniżej regulaminu.
 5. W przypadku odstąpienia od umowy, koszt zwrotnej przesyłki towaru do firmy „AGA” pokrywa klient. Klient zobowiązany jest odpowiednio zabezpieczyć przesyłany towar, aby nie uległ zniszczeniu podczas transportu. Do przesyłki należy dołączyć dokumenty opisane w części 7. punkt 4. regulaminu oraz podać dokładne dane Klienta wraz z numerem konta, na które mają być zwrócone pieniądze. Firma „AGA” zobowiązuje się na odesłanie pieniędzy w przeciągu 14 dni (Art. 32; ust. 1), po dostarczeniu przez klienta dowodu odesłania paczki (Art. 32; ust. 3). W przypadku, gdy Klient zażądał  wystawienia faktury, pieniądze zostaną zwrócone na konto w ciągu 14 dni po otrzymaniu przez nas podpisanego dokumentu korekty. Korekta faktury zostanie sporządzona i niezwłocznie przesłana Klientowi listem.
 6. W przypadku zaznaczenia odbioru przesyłki bezpośrednio w sklepie na ul Orzechowej 46a, zamówiony towar jest gotowy do odbioru po uprzednim powiadomieniu klienta drogą mailową, telefoniczną lub SMS. Jeśli klient nie odbiera zamówienia, po upływie 14 dni, zamówienie automatycznie zostaje anulowane, co jest jednoznaczne z zerwaniem umowy, a towar wypakowany i udostępniony do dalszej sprzedaży. 

VIII - Pozostałe ustalenia   

 1. Korzystanie ze sklepu „AGA” F.H.U. oznacza akceptację niniejszego regulaminu.
 2. Wszystkie wymienione produkty i nazwy są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli.
 3. Nie ponosimy odpowiedzialności za niewypełnienie zobowiązań umowy w przypadku siły wyższej, zakłóceń, ogólnego lub częściowego strajku, szczególnie w usługach pocztowych, przewozowych, w wypadku powodzi, pożaru lub wojny.
 4. „AGA” F.H.U. uchyla się od jakiejkolwiek odpowiedzialności za straty bezpośrednie, utratę przedsiębiorstwa, zysków, lub za koszty wynikające z zakupu jakiegokolwiek produktu w naszym sklepie internetowym. Nie bierzemy odpowiedzialności za konsekwencje wynikające ze złego użytkowania produktów zakupionych w naszym sklepie internetowym.
 5. Odpowiedzialność „AGA” F.H.U. w każdym przypadku ograniczona będzie do sumy zamówienia.

Ewentualne spory wynikłe w związku z realizacją transakcji w naszym sklepie internetowym strony rozstrzygać będą poprzez porozumienie Stron. W przypadku braku porozumienia rozstrzygnięcie sporu zostanie oddane sądowi właściwemu zgodnie z regulacją prawną zawartą w ustawie z dnia 17 listopada 1964 r. – kodeks postępowania cywilnego.

 

Edytowane wg najlowszyszej ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U.2014 npoz.827), w dniu 14.01.2015r.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Formularz wzór:

Sz.P.
"AGA" Firma Handlowo-Usługowa

Kono­pka Wanda
ul. Orzechowa 46a
50-540 Wrocław
NIP:899-100-45-39

 

 

 


OŚWIADCZENIE 
O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

 

Ja ………………………………………… niniejszym informuję o odstąpieniu od zawartej umowy kupna następujących rzeczy  ……………………………………………………………………

Data zawarcia umowy ……………………… /odbioru ……………………

Imię i nazwisko konsumenta ……………………………………………………………………………………...

Adres konsumenta …………………………………………………………………………………………….........

………………………………………………………………………………………………................................

 

 

…………………………………

Podpis konsumenta(-ów)

                  (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

 

 

Data…………….....          

 

wabusiness template