Koszt dostawy

Wysyłka  

 1. Zamówione towary są dostarczane do Klienta za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej. Zakupione towary dostarczane są pod adres wskazany w formularzu zamówień.
 2. Koszty przesyłki naliczamy według cennika Poczty Polskiej S.A. + VAT. Cena za przesyłkę rośnie wraz z wagą paczki.
 3. Na czas oczekiwania na przesyłkę, od momentu zamówienia, składa się m.in.: czas realizacji zamówienia przez naszą firmę i czas dostarczenia przesyłki. Łączny czas realizacji zamówienia wynosi do 5 dni roboczych.
 4. Terminy dostawy są podane orientacyjnie i mogą ewentualnie ulec zmianie.
 5. „AGA” F.H.U. nie bierze odpowiedzialności za konsekwencje spowodowane opóźnieniem dostawy lub zagubieniem paczki przez firmę przewozową.
 6. W wypadku zagubienia przesyłki lub innego przypadku losowego prowadzone będzie dochodzenie u firmy przewozowej. W tym czasie nie będzie możliwy żaden zwrot kosztów czy towaru.
 7. Odbierając towar Klient jest zobowiązany do sprawdzenia, czy przesyłka nie posiada uszkodzeń powstałych podczas transportu. Warunkiem rozpatrzenia ewentualnej reklamacji jest spisanie w obecności pracownika firmy spedycyjnej protokołu szkody.
 8. Chwilą wydania towaru jest moment odebrania rzeczy z siedziby naszej firmy, a w przypadku jego wysyłki powierzenie go przewoźnikowi trudniącemu się przewozem rzeczy tego rodzaju (art. 544 § 1 kodeksu cywilnego). Wysyłając towar zapewniamy sposób opakowania i przewozu odpowiadający właściwościom rzeczy, a w szczególności jej nienaruszalność (zgodnie z art. 545 § 1 kodeksu cywilnego).

Odstąpienie od umowy - zwroty towaru

 1. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U.2014 npoz.827), klient będący osobą fizyczną, nie nabywającą towaru w celach związanych z działalnością gospodarczą, ma prawo odstąpić od umowy w ciągu 14 dni od dnia wydania towaru bez podania przyczyny zwrotu (Atr.27). Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Towar powinien wrócić w takim stanie w jakim został zakupiony, w oryginalnym opakowaniu.
 2. W razie odstąpienia od umowy jest ona uważana za niezawartą i strony obowiązane są zwrócić to, co sobie świadczyły w stanie niezmienionym, kiedy towar nosi ślady używania, niemożliwe jest odstąpienie od umowy (Art.34 ust.4). Prawu zwrotu nie podlegają również artykuł spożywczy ulegający zepsuciu się bądź mający krótki termin przydatności do spożycia (Art.,38; p. 4) oraz artykuł chemiczny ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeśli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu (Art.38; p.5).
 3. Sprzedawca nie zwraca kosztów transportu zwracanego towaru jeśli klient wybrał inny sposób niż zwrot według Cennika Poczty Polskiej (Art. 33).
 4. Do dokonania zwrotu niezbędny jest oryginał dokumentu zakupu w przypadku paragonu lub kserokopia faktury wraz z poprawnie wypełnionym formularzem odstąpienia od umowy. Wzór formularza dostępny jest poniżej regulaminu.
 5. W przypadku odstąpienia od umowy koszt przesyłki towaru do firmy „AGA” pokrywa klient. Klient zobowiązany jest odpowiednio zabezpieczyć przesyłany towar, aby nie uległ zniszczeniu podczas transportu. Do przesyłki należy dołączyć dokumenty opisane w części 7. punkt 4. regulaminu oraz podać dokładne dane Klienta wraz z numerem konta, na który mają być zwrócone pieniądze. Firma „AGA” zobowiązanie się na odesłanie pieniędzy w przeciągu 14 dni (Art. 32; ust. 1), po dostarczeniu przez klienta dowodu odesłania paczki (Art. 32; ust. 3). W przypadku, gdy Klient zażądał  wystawienia faktury, pieniądze zostaną zwrócone na konto w ciągu 14 dni po otrzymaniu przez nas podpisanego dokumentu korekty. Korekta faktury zostanie sporządzona i niezwłocznie przesłana Klientowi listem.
 6. W przypadku zaznaczenia odbioru przesyłki bezpośrednio w sklepie na ul Orzechowej 46a, zamówiony towar po uprzednim powiadomieniu klienta jest już do odbioru. Jeśli klient nie odbiera zamówienia, po upływie 14 dni, zamówienie automatycznie zostaje anulowane, co jest jednoznaczne z zerwaniem umowy, a towar wypakowany i udostępniony do dalszej sprzedaży. 
wabusiness template