Poufność i bezpieczeństwo transakcji

Dane osobowe w Sklepie internetowym

 

  1. Administratorem danych osobowych Klientów gromadzonych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.
  2. Dane osobowe Klientów gromadzone przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę - także w celu marketingowym.
  3. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:
  1. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.
  2. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.
  1.  Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania na stronie Sklepu internetowego w zakładce „Twoje konto” dostępnej po zalogowaniu się.
  2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

Zarządzający sklepem zobowiązuje się do zachowania tajemnicy w zakresie danych udostępnionych przez klienta. Dane osobowe klientów przechowywane są zgodnie z Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

wabusiness template